staks1

ТОВ «РАДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАКС»

 

ТОВ «Радіологічний Центр «СТАКС», що має у своєму складі організаційно-методичний відділ та лабораторію радіаційного контролю,  здійснює наступні види діяльності:

1.      Навчання з спеціальних правил радіаційної безпеки фахівців та керівників підприємств, організацій та установ для роботи з джерелами іонізуючого випромінювання за напрямками:

-          фахівці та керівники підприємств та організацій з питань радіаційної безпеки;

-          радіаційний захист та радіаційний (дозиметричний) контроль;

-          радіаційний захист та безпека при променевій діагностиці та терапії (для керівників ЛПУ,  рентгенологів, радіологів, стоматологів, хірургів та інших фахівців, що самостійно виконують рентгенологічні, радіологічні дослідження, терапію та фахівців з охорони праці в ЛПУ).

2.      Розрахунок ефективності захисту від іонізуючого (рентген) випромінювання приміщень для встановлення та експлуатації рентген-апаратів, у відповідності до Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» (зареєстровані в Мін’юсті України 07.11.2007 р. за № 1256/14523).

3.      Радіаційний контроль на робочих місцях персоналу категорії «А» та «Б» у відповідності до НРБУ-97, радіаційний контроль земельних ділянок та приміщень при відведенні та вводі в експлуатацію, радіаційний контроль вантажів, харчових продуктів, металу та металобрухту, тощо.

4.      Методична допомога при розробці документів з радіаційної безпеки для отримання санітарного паспорту та ліцензії на впровадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання.

УВАГА!!!

ТОВ «Радіологічний центр «СТАКС» з 02.08.2016 року зареєстрований в системі ProZorro – електронній системі публічних закупівель.

ТОВ «РЦ «СТАКС» згідно ДК 021-2015 (CPV) надає наступні послуги:

80510000-2: Послуги з професійної підготовки спеціалістів)

80511000-9: Послуги з навчання персоналу

80400000-8: Послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні послуги

73430000-5: Випробування та оцінювання

90715000-2: Послуги з дослідження забруднень

38940000-6: Прилади для оцінювання радіологічної обстановки

90721600-3: Послуги з радіаційного захисту

та інші.

Примітка.     1. Комерційна пропозиція з радіаційної безпеки 2019

НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 (необхідно подати заявку за необхідним курсом на бланку та ознайомитись з типовим договором)

Тема навчання

Запланована дата

Місце проведення

Проживання

Робота з ДІВ, РК, медики

Щомісячно

ТОВ «РЦ «СТАКС» (Маріуполь)

готель Турист (тел. (0629) 37-57-78, 37-49-30)

Гранд Отель (тел. (0629) 40-24-64)

Гуртожиток (пр. Єдності, 49а; тел. (0629) 40-26-21 (096) 051-04-54)

Робота з ДІВ, РК, медики

5-8 лютого 2019 року

м. Маріуполь

готель Турист (тел. (0629) 37-57-78, 37-49-30)

Гранд Отель (тел. (0629) 40-24-64)

Гуртожиток (пр. Єдності, 49а; тел. (0629) 40-26-21 (096) 051-04-54)

Робота з ДІВ, РК, медики

Березень 2019 року

м. Краматорськ

Виїзні курси

Робота з ДІВ, РК, медики

Березень-Квітень 2019 року

м. Луцьк (Волинська обл.)

Виїзні курси

Робота з ДІВ, РК, медики

За заявкою підприємств

Будь-яке місто України, група не менше 20 осіб

Виїзні курси

 

 

 

 

 

 

*** Примітка. При проведенні виїзних курсів (не на базі ТОВ «РЦ «СТАКС» в г. Маріуполі або в м. Києві) посвідчення про відрядження слухачів курсів представниками ТОВ «РЦ «СТАКС» не відмічаються.

o   Узгодження Держатомрегулювання України програм навчання ТОВ «РЦ «СТАКС»

o   Узгодження МОЗ України програм навчання ТОВ «РЦ «СТАКС»

o   Декларування учбової діяльності ТОВ «РЦ «СТАКС» (п. 6)

o   Комерційна пропозиція 2019 рік

o   Форма заявки

Типові форми договорів:

o   Договір на навчання з РБ, ДІВ та РК (бюджет)

o   Договір на навчання з РБ, ДІВ та РК (не бюджет)

o   Договір на навчання з РБ медики (бюджет)

o   Договір на навчання з РБ медики (не бюджет)

o   Договір на перевірку знань з РБ медики

o   Договір на перевірку знань з РБ, ДІВ та РК

*** На підставі заявки (заповнена українською мовою) готується договір, рахунок та акт виконаних робіт. Надсилається комплект документів поштою на адрес вказану в заявці. Після одержання комплекту документів необхідно повернути по 1 екземпляру договору, акту виконаних робіт та оригінал заявки з мокрими печатками та підписами.

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 02.10.2014 № 143

«Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

персонал і посадові особи, які забезпечують радіаційну безпеку – особи, призначені в установленому порядку відповідальними за радіаційну безпеку, радіаційний контроль; персонал, що працює з джерелами іонізуючого випромінювання; особи, які виконують завдання, що потребують спеціальних знань та навичок у сфері радіаційного захисту; персонал, робота якого пов’язана з медичним опроміненням; персонал аварійного реагування тощо.

2.5. Суб’єкт діяльності забезпечує:

проходження персоналом і посадовими особами, які забезпечують радіаційну безпеку, навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки з метою забезпечення їх готовності до виконання своїх обов’язків відповідно до посадових інструкцій та з дотриманням основних принципів культури безпеки.

 

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 16.02.2017 № 51/151

«Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині»

VII. Вимоги до радіаційного захисту медичного персоналу

1. Медичний заклад, який проводить діагностичні чи лікувальні процедури медичного опромінення, забезпечує проходження персоналом та відповідальними посадовими особами навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки відповідно до вимог Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 02 жовтня 2014 року № 143, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за № 1549/26326.

Контактні телефони: м. Маріуполь: (0629) 58-24-01, 58-24-28; моб. тел: (066) 412-44-48, (096) 539-51-03, (097) 57-303-27;

e-mail: staksumv@ukr.net

www.staks.com.ua

Copyright © 2018 ТОВ «РЦ «СТАКС»

SpyLOG